Завжди безкоштовна доставка

Телефонуйте

+38 050 255 8123

  

Увійти

Публічна оферта (пропозиція)

про намір lelekabox.com.ua укласти договір на надання послуг у мережі Інтернет з будь-якою особою, якою буде прийнято пропозицію

Справжнім СПД Білих О.М. (далі - «Виконавець») повідомляє про свій намір укласти договір на надання послуг з використанням належить Виконавцю інтернет-сервісу lelekabox.com.ua на умовах цієї публічної оферти з будь-якою особою, яка відгукнеться і візьме пропозицію, виходячи з правових норм ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України.

Загальні положення

1.1. У відповідності зі ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України цей документ, адресований ___________, є публічною і безвідкличною офіційною пропозицією СПД Білих О.М., іменованою по тексу «Виконавець», що діє на підставі Закону України, укласти договір на зазначених нижче умовах.

1.2. Повним і беззастережним акцептом цієї публічної оферти є здійснення Замовником, користувачем розвиваючих ігрових посібників та іграшок, будь-яких із запропонованих Виконавцем дій, передбачених п.8.2 цього пропозиції (ст. 633, 641 і гол. 63 ЦК України).

1.3. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильне укладення договору на надання зазначених послуг у мережі Інтернет з використанням інтернет-сервісу «lelekabox.com.ua»,

1.4. Термін дії цієї оферти - оферта набуває чинності з моменту розміщення на сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

2. Предмет договору.

2.1. Виконавець, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію серія АГ № 222216, виданого Державною реєстраційною службою України 28.01.2014, ІПН 3032317254, зобов'язується надати за плату, умови замовлення та/або передплати на набір(и) розвиваючих ігрових посібників та іграшок для дітей у віці від 0 до 3 років і старше, обрані Замовником у відповідності з тарифами, розміщеними на сайті Виконавця за адресою lelekabox.com.ua та/або тривалістю підписки, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах цієї оферти.

2.1.1 Зберігання і обробка інформації про Користувача та інформації наданої користувачем, доступної в мережі Інтернет за адресою lelekabox.com.ua

2.1.2 Надання Користувачеві інформації для ознайомлення з описом продукції і наборів, отримання новинних розсилок з інформацією та пропозиціями брати участь в блозі Виконавця.

2.1.3 Зміст кожного Набору може змінюватися і Виконавець не гарантує те, що Користувач отримає конкретний продукт в Наборі. За Користувачем зберігається обов'язок перевіряти інгредієнти кожного продукту для уникнення алергічних реакцій та інших побічних ефектів. Продукція, що знаходиться в Наборах, не проводиться Виконавцем. Комплектуючі набору можуть змінюватися в залежності від поставок виробників, а також від випуску ними того чи іншого виду продукції.

2.1.4 Послуги починають надаватися з дати здійсненої оплати першого набору.

2.1.5 Акцепт Оферти - повне й беззастережне прийняття Оферти шляхом вчинення Замовником дій, зазначених у розділі 8 Оферти, що створює Договір між Замовником і Виконавцем

2.1.6 Замовник (Користувач) - будь-яка фізична особа, за правилами дистанційної торгівлі - громадянин, має намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, що здатне здійснити Акцепт Оферти (стосовно порядку укладення Договору) або здійснила Акцепт Оферти (стосовно виконання укладеного Договору).

2.1.7 Платформа Виконавця - програмно-апаратні засоби Виконавця, інтегровані з Сайтом Виконавця.

2.1.8 Сайт Виконавця - автоматизована інформаційна система, яка доступна в мережі Інтернет за мережевою адресою lelekabox.com.ua

2.1.9 Особистий кабінет - веб-сторінка на Сайті Виконавця, доступна після авторизації та необхідна Замовнику для користування Послугами. Крім того, на даній сторінці може здійснюватися Підписка Замовника на Послуги, з числа зазначених у Переліку послуг та тарифів, а також розміщуються спеціальні повідомлення Виконавця, направляються Замовнику, якщо це передбачено Правилами користування сервісом або Переліком послуг і тарифів.

2.1.10 Підписка на Послугу - направлення запиту на платформу Виконавця, або виконання Замовником інших дій, перерахованих на відповідній сторінці Сайту Виконавця, є Акцептом Оферти і утворює Договір на Послугу на умовах зазначеного тарифу.

2.2. У цієї Оферти можуть бути використані терміни і визначення, не визначені в п.1.1. Оферти. В цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться згідно з текстом Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміна або визначення в тексті Оферти слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу - документами, що утворюють Договір між Сторонами, у другу чергу - законодавством України, і в подальшому - звичаями ділового обороту.

2.3. Будь-яке посилання в цій Публічній оферті на пункт (розділ Оферти) та/або її умови, означає посилання на справжню Оферту (її поділ) та/або її умови.

2.4. Виконавець зобов'язується за наявності можливості надавати Замовникові Послуги, а Замовник приймати та оплачувати Послуги на умовах цієї Оферти.

2.5. Замовлення Послуги здійснюється шляхом вчинення будь-якої дії, що представляє собою Акцепт Оферти згідно з розділом 8 цієї Оферти, включаючи Підписку на Послуги. Кожна Послуга може надаватися в рамках окремого Договору або Договору на надання пакета Послуг, укладаються на підставі Оферти.

2.6. Найменування, склад та обсяг наданих Замовнику Послуг, тарифи для їх оплати та інші істотні умови Договору визначаються відповідно до обов'язкових для Сторін документами, зазначеними нижче. При укладенні Договору шляхом конклюдентних дій істотні умови Договору визначаються обов'язковими для Сторін документами, зазначеними нижче, на підставі суми виробленого платежу та (або) відомостей, наданих Замовником при Підписці на Послуги на Сайті Виконавця.

2.7. Безумовною умовою надання Виконавцем Послуг є беззастережне прийняття та дотримання Замовником, застосовуються до відносин сторін за Договором вимог та положень, визначених такими обов'язковими для Сторін документами:

2.7.1. Правила використання Сервісу (далі - «Правила»), які розміщені та/або доступні у мережі Інтернет за адресою lelekabox.com.ua і визначають загальні умови надання та використання Послуг (Сервісу), наявні ліцензії, а також встановлені заборони та обмеження відповідальності.

2.7.2. Перелік послуг і тарифів та Наборів (надалі - «Перелік»), розміщений і/або доступний в мережі Інтернет за адресою lelekabox.com.ua включає стосовно відповідного виду Послуг:

а) перелік та порядок надання Послуг;

б) тарифи на надання Послуг;

в) порядок, строки і форму розрахунків;

г) порядок надання Послуг;

д) порядок Підписки на поставку Наборів.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Надавати Замовнику Послуги відповідно до Договору та є обов'язковими для Сторін документами, зазначеними в Оферті. З передачею Замовнику наборів разом з приладдям до них і документацією на них.

3.1.2. Сповіщати Замовника про зміну тарифів для оплати Послуг не менше ніж за 10 днів до введення нових тарифів.

3.1.3. Надати Замовнику (Користувачеві) необхідну і достовірну інформацію про послуги і пропонованої до продажу продукції.

3.1.4. Укласти договір з будь-якою особою, яка виявила намір придбати набір, запропонований в його описі.

3.1.5. Забезпечити при отриманні оформленого замовлення конфіденційність персональних даних замовника (користувача) відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.

3.1.6. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним відповідним законом, Договором, а також обов'язковими для Сторін документами, зазначеними в Оферті.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Припиняти надання Послуг у разі порушення Замовником вимог, передбачених Договором, а також у випадках, встановлених законодавством застосовним правом.

3.2.2. Не починати надання Послуг до їх оплати, якщо умовами обраного Замовником тарифу передбачена оплата Послуг.

3.2.3. Здійснювати обмеження окремих дій Замовника, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування Платформи Виконавця.

3.2.4. Проводити у відповідності з регламентом планово-профілактичні роботи, які можуть спричинити перерви у наданні Послуг.

3.2.5. Змінювати в односторонньому порядку умови використання Сервісу, а також Перелік послуг і тарифів у встановленому Офертою порядку.

3.2.6. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору в порядку, передбаченому чинним законодавством та/або цією Офертою.

3.2.7. Здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Договором, а також обов'язковими для Сторін документами, зазначеними в Оферті.

3.3. Замовник зобов'язується:

3.3.1. У разі акцепту оферти Замовник зобов'язаний укласти договір на умовах, передбачених в Оферті.

3.3.2. Дотримуватися встановлений порядок використання Сервісу і надаються гарантії за Договором.

3.3.3. Вносити плату за Послуги за Договором в повному обсязі, у встановленому ним порядку і визначені в ньому терміни, до фізичної поставки Набору або одночасно з нею.

3.3.4. Перевіряти наявність повідомлень Виконавця, передбачених пунктами 9.2 та 9.4. Оферти, на Сайті Виконавця (у тому числі - в Особистому кабінеті Замовника) та за електронною адресою, вказаною Замовником при оформленні замовлення Послуг, а також переглядати статистичну інформацію про обсяг підлягають оплаті Послуг.

3.3.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, Договором, а також обов'язковими для Сторін документами, зазначеними в Оферті.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Вибирати кількість, що надаються Виконавцем Послуг.

3.4.2. Відмовитися в односторонньому порядку від виконання Договору в будь-який час до передачі набору і протягом 7 днів після неї, за умови оплати фактично понесених Виконавцем з надання Замовнику Послуг.

3.4.3. Здійснювати інші права, передбачені законодавством України, а також Договором, включаючи обов'язкові для Сторін документи, зазначені в Оферті.

3.5. Замовник (Користувач) не вправі вимагати повернення товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо він придбаний для використання в особистих цілях споживача.

3.6. За угодою сторін дані набори можуть бути використані у благодійних цілях.

4. Вартість Набору і порядок розрахунків

4.2. Вартість Набору за Договором визначаються згідно з тарифом залежно від найменування, складу і тривалості підписки.

4.3. Оплата Набору здійснюється Замовником у формі разових, рекурентних або систематичних платежів за замовлені Набори в залежності від їх найменування і складу у відповідності з обраним Замовником тарифом, тривалістю підписки.

4.4. Розрахунки за Договором здійснюються будь-яким способом, зазначеним на Сайті Виконавця.

4.5. У випадку несвоєчасної оплати Виконавець має право відмовитися від надання або призупинити надання Послуг за Договором до моменту погашення заборгованості в повному обсязі.

4.6. Умови Оферти, викладені у п.4.4. - 4.6. підлягають застосуванню, якщо інше не передбачено Переліком послуг і тарифів.

5. Відповідальність Виконавця

5.1. Вміст наборів надається Виконавцем Замовнику, формується Виконавцем на свій розсуд і носить виключно рекомендаційний характер, Виконавець не несе відповідальності за якість складових набору, а також за будь-які наслідки неналежного використання Замовником будь-якої складової Набору окремо або Набору в цілому.

5.2. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення і оновлення нових функціональних можливостей, найменування, склад і вартість наданих Наборів можуть час від часу змінюватися з попереднім повідомленням Замовника. Виконавець має право на власний розсуд припиняти (тимчасово або остаточно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках Послуг) всім Замовникам взагалі або окремим Замовникам, зокрема, з попереднім повідомленням конкретного Замовника.

5.3. Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення, обладнання з вини третіх осіб, невиконання зобов'язань постачальниками та іншими третіми особами.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника у зв'язку з використанням Сервісу, і Наборів надаються Виконавцем.

5.5. Сукупна відповідальність Виконавця за Договором у будь-якому випадку обмежується завданих Замовнику збитками на суму, що не перевищує вартості Послуги, сплаченої за відповідним Договором.

5.6. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальність за збитки, завдані Замовнику в результаті користування Послугами понад встановленев п.5.5 обмеження.

5.8. Виконавець зобов'язується дотримуватися чинного законодавства України, в частині повернення товару належної і не належної якості, з питань повернення товару Виконавець призначає відповідального менеджера, зв'язатися з яким можна по електронній пошті: order@lelekabox.com.ua або за телефоном (050)255-81-23, Виконавець зобов'язується повернути грошові кошти за прийнятий до повернення товар, протягом 14 днів, з моменту прийому товару.

5.9. У разі відмови Абонента від підписки на фірмову коробку лелекабокс зробити повернення коштів у сумі, пропорційній вартості підписки на фірмову коробку, які не будуть доставлені Передплатнику з причини відмови від підписки, Повернення грошових коштів на банківську картку Передплатника здійснюється на підставі письмового запиту з додатком копій документів, передбачених законодавством України.

5.1.2. Якщо Користувач вирішив відмовитися від тримісячної підписки раніше строку його закінчення, то нараховані Передплатнику бонуси анулюються . Що залишилася після перерахунку сума, за вирахуванням комісії платіжної системи, підлягає поверненню Передплатнику.

5.2. Користувач зобов'язується: у разі відмови від підписки на Лелекабокс повідомити про це Виконавця до початку відправок.

6. Відповідальність Замовника

6.1. Замовник несе відповідальність за порушення своїх зобов'язань за Договором у відповідності із законодавством України, умовами Договору і обов'язкових для Сторін документів (п.2.4. Оферти).

6.2. У випадку затримки платежу або іншого порушення Замовником вимог, встановлених законодавством України, Договором або обов'язковими для Сторін документами, Виконавець має право припинити в односторонньому порядку поставку Наборів на адресу Замовника, до повного погашення ним заборгованості перед Виконавцем.

7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення. До таких обставин, зокрема, Сторони відносять: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; громадські заворушення; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Сторін за Договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за Договором.

7.2. При настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за Договором, строк виконання Сторонами своїх зобов'язань переноситься відповідно до часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення наслідків, але не більше 60 (шістдесяти) календарних днів. У разі коли обставини непереборної сили продовжують діяти більше зазначеного терміну, або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більше цього строку, Договір припиняє свою дію.

8. Акцепт Оферти та укладення Договору

8.1. Акцепт Оферти Замовником створює Договір між Замовником і Виконавцем на умовах Оферти.

8.2. Якщо інше не передбачено обраним Замовником тарифом, передбачених Переліком послуг і тарифів, умов Правил або законодавством України, Акцепт Оферти здійснюється Замовником шляхом виконання будь-якого із зазначених нижче дій:

8.2.1. проходження реєстрації та (або) авторизації на Сайті Виконавця у встановленому ним порядку;

8.2.2. оформлення Підписки на Послугу з допомогою програмних засобів на Сайті Виконавця;

8.2.3. внесення авансового платежу за надання Послуг у сумі тарифу, встановленого тарифом на відповідну Послугу;

8.2.4. початок використання Замовником Сервісу в будь-якій іншій формі.

8.3. Договір на надання відповідної Послуги вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Акцепту Оферти щодо такої Послуги.

8.4. На підставі Оферти може бути укладено декілька Договорів.

9. Строк дії та зміна Оферти

9.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

9.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. Відомості про зміну або відкликання Оферти доводяться до Замовника за вибором Виконавця шляхом розміщення на Сайті Виконавця, публікації в засобах масової інформації або шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану Замовником при укладанні Договору або в ході його виконання.

9.3. У разі відкликання Оферти або внесення змін в Оферту, останні набувають чинності з моменту доведення про це відомостей до Замовника, якщо інший строк набрання ними чинності не визначено Офертою.

9.4. Зазначені в Оферті обов'язкові для Сторін документи затверджуються, доповнюються і змінюються Виконавцем за власним розсудом і доводяться до відома Замовника у порядку, передбаченому для повідомлення Замовника про зміну Оферти, якщо це не суперечить п.3.1.2. Оферти.

10. Строк дії, зміна і розірвання Договору

10.1. Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником та діє у відповідності з умовами обраного Замовником тарифу на постачання Набору: а) до моменту повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, укладеним на разове надання Послуги, б) до закінчення строку, на який був укладений Договір, або в) до моменту розірвання безстрокового Договору.

10.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти і (або) зазначені в ній обов'язкові для Сторін документи тягне за собою автоматичні зміна укладеного та чинного між Сторонами Договору, якщо Замовник не відмовився від виконання Договору на нових умовах до встановленого моменту вступу їх у силу і продовжує користуватися наданими за Договором Послугами після закінчення зазначеного терміну. Зміни до Договору набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферту і (або) зазначені в ній обов'язкові для Сторін документи. Щоб уникнути сумнівів, повідомлення Виконавцем про внесення змін до Оферти і (або) зазначені в ній обов'язкові для Сторін документи (п.9.2., п.9.4.) та їх прийняття Замовником у порядку, передбаченому цим пунктом, створює додаткову угоду до Договору про зміну його умов.

10.3. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається чинним на умовах Оферти в останній редакції і на підставі обов'язкових для всіх Сторін документів до повного виконання сторонами прийнятих зобов'язань.

10.4. Договір може бути розірваний:

10.4.1. За угодою Сторін у будь-який час.

10.4.2. За ініціативою Виконавця шляхом односторонньої відмови від його виконання у разі порушення Замовником зобов'язань за Договором.

10.4.3. За ініціативою будь-якої із Сторін з повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів.

10.4.4. З інших підстав, передбачених Офертою або застосовним правом.

11. Інші умови

11.1. Договір вважається виконаним з моменту отримання (доставки) набору користувачеві у місці, зазначеному в замовленні, а якщо місце доставки не визначено - з дати доставки набору замовнику за місцем проживання або місцезнаходження юридичної особи, є покупцем.

11.2. Договір, його укладання і виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються згідно з чинним законодавством України.

11.3. Спори по Оферті та/або Договором вирішуються у попередньому претензійному порядку. Строк розгляду претензії - 10 календарних днів з моменту її отримання. У випадку не досягнення Сторонами згоди спори підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Виконавця.

11.4. Будь-які повідомлення за Договором, якщо інше не передбачено Офертою, можуть направлятися однією Стороною іншій Стороні: 1) по електронній пошті а) на адресу електронної пошти Замовника, вказану їм при замовленні Послуг, адреси електронної пошти Виконавця, вказаного на Сайті, якщо одержувачем є Замовник, і б) на адресу електронної пошти Виконавця, зазначений на сайті Виконавця, з електронної адреси пошти Замовника, зазначеного їм при замовленні Послуг; 2) направлення Замовнику електронного повідомлення в Особистому кабінеті; 3) поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки.

11.5. Замовник надає Виконавцю письмову згоду на обробку, зберігання та використання відомостей про нього (включаючи персональні дані, отримані при укладанні і виконанні Договору) для цілей діяльності Виконавця, а також на вчинення інших дій по їх обробці в будь-яких цілях і будь-якими способами протягом усього строку дії Договору та 3 (Трьох) років після його закінчення відповідно з урахуванням необхідної конфіденційності та спеціальними побажаннями споживача послуг, що стосуються використання їх персональних даних не довше, ніж це необхідно для здійснення підприємницької діяльності Виконавця, згідно з адміністративним вимогами та зобов'язаннями.

11.6. У випадку якщо одне або більше положень Оферти або Договору з якої-небудь причини є недійсними, не мають юридичної сили, така недійсність не впливає на чинність будь-якого іншого положення Оферти або Договору, які залишаються в силі.

11.7. Не вступаючи в протиріччя з умовами Оферти, Сторони вправі в будь-який час оформити укладений Договір на надання Послуг у формі письмового документа, що виражає зміст діючої на момент його оформлення Оферти, зазначених у ній обов'язкових для Сторін документів та заяви на надання Послуг, поданої Замовником.

12. Реквізити Виконавця

«ЛелекаБокс»

ФОП Білих Антон Миколайович

Код ЄДРПОУ 3032317254

Розрахунковий рахунок 26000052621225, ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649

Контактний телефон: (050) 255-8-123

Адреса для кореспонденції:

01015, Київ, вул. Лаврська, 16

ЛелекаБокс Україна

http://www.lelekabox.com.ua

E-mail: info@lelekabox.com.ua

 


TIME:0.067
QUERIES: 66